Προσωπικά Δεδομένα
Στo καλάθι σας  0 προϊοντα

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων -Privacy Policy-
To www.homedigital.gr , δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.homedigital.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
- Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με www.homedigital.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.homedigital.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.homedigital.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.homedigital.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το www.homedigital.gr δεν θα σας ζητήσει ποτέ λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών όπως τον προσωπικό σας αριθμό PIN. Η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα γίνεται με ανακατεύθυνση, απευθείας μέσα από το web site του Paypal και όχι στους εξυπηρετητές που φιλοξενείτε το www.homedigital.gr . Καμία πληροφορία πιστωτικής κάρτας δεν φυλάσσετε στις βάσεις δεδομένων του www.homedigital.gr και στους εξυπηρετητές όπου φιλοξενείτε. Το www.homedigital.gr δεν είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων του διαδικτύου.

Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτου:
Το homedigital.gr: αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την ευθύνη σας προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει τις πιστωτικές σας κάρτες (μέχρι του ποσού που προκύπτει από τη σύμβαση για την έκδοση της πιστωτικής σας κάρτας), σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής για αγορές από το www.homedigital.gr από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας). Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτημένη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στο www.homedigital.gr δεν οφείλεται σε δικό σας σφάλμα ή αμέλεια. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό σας, θα επαναπιστωθούν ή θα σας επιστραφούν.

Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένων με στοιχεία που τοποθετείται στον browser σας και επιτρέπει στο www.homedigital.gr να σας αναγνωρίσει κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτό το site. Τα cookies δεν περιέχουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, και το www.homedigital.gr δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να συλλέξει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους προμηθευτές πληροφοριών και άλλου περιεχομένου όπως τα newsfeeds.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών -mailing lists- αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του www.homedigital.gr .
Συνέχεια